Katakanlah

0

 

“Ya Allah yang mempunyai kerajaan,Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki.Engkau memuliakan orang Engkau kehendaki.Ditangan Engkaulah segala kebajikan.sesungaguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.Engkau masukan malam dan Engkau masukan siang kedalam malam.Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati,dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas).”

 

~ Dinni. H.

Iklan